SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052/007 | 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

Intézmény logo

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Közzétételi lista

Közzétételi lista

Alapdokumentumok


Csatolt fájlok

Szakmai program (tervezet, a dokumentum frissítése folyamatban van)

Letöltés

Szervezeti és működési szabályzat (tervezet, a dokumentum frissítése folyamatban van)

Letöltés

Házirend (tervezet, a dokumentum frissítése folyamatban van)

Letöltés

Alapító okirat

Letöltés

Éves munkaterv

Letöltés

Felvételi tájékoztató


Csatolt fájlok

Beiskolázási tájékoztató a 2023/2024. tanévre

Letöltés

Beiratkozási információk

9. évfolyamra: 2023. június 21-23. között az iskola által megadott időpontban. Szakképző évfolyamra: 2023. június 22. - szeptember 6-ig között az iskola által meghatározott időpontban.

Engedélyezett osztályok

A 2022/2023. tanévre: technikum: 3 db 9. évfolyamos osztály szakképző iskola: 4 db 9. évfolyamos osztály szakképző évfolyam (közismeret nélkül): 3 osztály nappali tagozaton, 12 osztály felnőttek szakmai oktatásában A 2023/2024. tanévre: technikum: 3 db 9. évfolyamos osztály szakképző iskola: 2 db 9. évfolyamos osztály szakképző évfolyam (közismeret nélkül): engedélyezési eljárás folyamatban

fenntartó által engedélyezett osztályok

Engedélyezett osztályokban tanulók száma

A fenntartó által engedélyezett tanulólétszáma a 2022/2023. tanévben - a 2022. októberi statisztika alapján - 1313 fő.

osztályok tanulólétszáma

    Tandíj, térítési díj fizetése (iskolai szabályzat)

Letöltés

    Tandíj, térítési díj fizetése (Szegedi SZC szabályzat)

Letöltés

Vizsgálatok, ellenőrzések

Az elmúlt tanévben nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés az iskolában.

Nyitva tartás rendje

Külső látogatók számára az intézmény munkanapokon 8-tól 16 óráig van nyitva. Javasolt az ügyintézővel történő előzetes időpontegyeztetés. Portaszolgálat: munkanapokon 6-tól 21 óráig van.

    Oktatók végzettsége

Letöltés

    Lemorzsolódási adatok

Letöltés

Osztályozó vizsgára vonatkozó előírások

Az osztályozó vizsgák anyaga megegyezik a Szakmai programban található Helyi tan-tervben tantárgyanként és évfolyamonként rögzített tananyagtartalommal. Ezekről a vizsgáztató oktatók - a vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal - aktuálisan is tájékoztatják az osztályozóvizsgázó tanulókat. Az osztályozóvizsgákra külön jelentkezni nem kell, annak időpontját az iskola igazgatója írja elő a munkatervben.

munkaterv 2022/2023

    Érettségi vizsga átlageredményei

Letöltés

Egyéb foglalkozások igénybevétele

Az egyéb foglalkozások listáját, és az igénybevétellel kapcsolatos szabályokat a Szervezeti és működési szabályzat 3.13 pontja és a házirend tartalmazzák.

Szervezeti és működési szabályzat

Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

Telefon: +36 62 551 540

E-mail: info@moravarosi.hu

OM azonosító: 203052/007


2024Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola