Online oktatás és gyakorlati képzés UPDATE! (2021.04.18.)

Megjelent a Magyar Közlöny 2021. április 15-i számában a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes
oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
.

 1. A közismereti és szakmai oktatás szabályai 2021. május 9-ig: meghosszabbításra került a korábbi szabályozás (SZFHÁT/36453/2021-ITM), tehát
  1. a közismereti és szakmai oktatást kizárólag on-line módon, digitális munkarendben kell megszervezni (kivéve a végzősök! lásd 2.b pont)
  2. szakképző intézményben szakmai gyakorlati oktatást digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni
  3. szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló esetén a duális képzőhely – szükség esetén a szakképző intézmény bevonásával – a szakirányú oktatást online módon, egyéni felkészüléssel vagy projektfeladat előírásával szervezi meg
 2. A szakmai vizsgák szervezésének, lebonyolításának szabályai:
  1. mellékeltem az ezzel kapcsolatos miniszteri határozatot –> szakmai vizsgák 2021
  2. a határozat 2. pontja szerint a szakmai vizsgákra, valamint az érettségi vizsgákra történő felkészülés céljából 2021. április 19-től – az intézményvezető döntése alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú megtartása mellett lehetséges

A fentiek alapján tehát kizárólag a végzősök számára engedélyezem személyes jelenléti konzultáció (nem számonkérés!!) szervezését a vizsgára felkészítés érdekében a következő két hétben! A duális képzésben tanuló végzősök kimehetnek a gyakorlati képzőhelyekre is, ha ott fogadják őket!

Feketű Béla
igazgató


 1. Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
 2. 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül. A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.
 3. A köznevelési intézmények, illetve a szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

Új miniszteri határozat még nem érkezett,  tehát továbbra is a korábbi szabályok érvényesek: az elmélet és a gyakorlat is digitális formában zajlik, a tanulók a vállalkozásokhoz sem mehetnek gyakorlatra, és nincs lehetőség személyes konzultációra.


 1. 2020. november 12-13. napokra (csütörtök-péntek) átmeneti rendelkezések lépnek életbe: a bekezdés alatt található táblázat tartalmazza, hogy az ezeken a napokon az órarendben szereplő gyakorlatokat digitális formában vagy személyes jelenléttel tartjuk. Igyekeztünk csak a nagyon szükségesnek ítélt gyakorlatokra behívni a tanulókat az iskolába, mivel elméleti óráik is lehetnek ezeken a napokon. Zöld színnel jelöltük azokat a csoportokat, amelyeknek meg lesz tartva a következő két napban a gyakorlat az iskolában. Online gyakorlat esetén kérem az oktatókat, hogy küldjenek anyagot a diákoknak. Egyben kérem azokat a kollégákat, akiknek elméleti órái lennének ezen a két napon az érintett csoportokkal, legyenek arra tekintettel, hogy a tanulók nem biztos, hogy részt tudnak venni ezeken a napokon élő órákon, mert gyakorlat előtt és utána is utazniuk kell.nov12_13_gyakorlat
 2.  A szakmai gyakorlatot lehetőség szerint tömbösítve kell megszervezni. Ennek mi már elébe mentünk, sok gyakorlati foglalkozás eleve tömbösítve van a Móravárosiban.
 3. Új órarend készül november 16-tól, ahol az alacsony heti óraszámú gyakorlati tantárgyakat már tömbösítve fogjuk szerepeltetni. Törekszünk arra is, hogy az elméleti tárgyak napján ne legyenek gyakorlatok, hiszen ez akadályozhatja az online, élő elméleti órák megtartását.

Köszönettel:

Feketű Béla
igazgató


Sajnos még nem érkezett meg az útmutatás a részletszabályokkal kapcsolatban.

2020. november 11.én szerdán évfolyamtól függetlenül minden tanuló, aki külső cégnél van gyakorlaton, menjen gyakorlatra. Akinek az iskolában lenne órája – évfolyamtól és képzési formától függetlenül – azoknak online oktatás lesz, elmélet és gyakorlat is, nappalin és felnőtteknek is. Nekik tehát nem kell jönniük iskolába!