Comenius 2013-2015

A projekt címe:
“C Code to Common Future”

A projektre nyert teljes összeg: 20000 euró.

http://comeniusccode.eu/

A projekt neve “C Code to Common Future”, C Code Közös Jövőnkhöz: olyan társak közössége, akik képesek a Comenius projekt keretén belül együttműködni, lehetőségük nyílik kommunikálni egymással, felfedezni egymást és megóvni a környezetet. A C kód egy megfejtésre váró rejtély, amit a diákok használtak, és a projekt során alkalmaztak. Ennek célja, hogy kevesebb hulladékot termeljenek, és minél többet újrahasznosítsanak, újra felhasználjanak; csökkentve ezzel ökológiai lábnyomunkat. Hiszünk abban, hogy mindennek az alapja a gyermekek nevelése és oktatása, mivel ők fogják megörökölni jelenlegi környezetünket. Ebből kifolyólag a fő célkitűzés az, hogy a diákok gondoskodjanak az élhető környezetről a jövő nemzedékei számára. Az együttműködés a következő kérdéseket vizsgálja: kultúrákat és azok hatását a környezetre, a természeti erőforrások megőrzésének működő gyakorlatait, a diákok részvételét a környezeti problémák újszerű és fejlettebb megközelítésében, közös jövő és fenntartható környezetbarát fejlődés megteremtését minden részt vevő országban.
Találkozásaink alkalmával megosztottuk egymással az iskolák tapasztalatait, mini projektjeit, IKT eszközök alkalmazásának lehetőségeit, monitoring és értékelő rendszereit. A tevékenységekbe bevontuk az iskolákat, a helyi közösségeket, a magánszektort és a környezetvédelmi szerveket. A projektfejlesztés során interdiszciplináris megközelítést alkalmaztunk, amely tartalmazta az angol nyelvet, az informatikát, a matematikát, a földrajzot, a biológiát, a kémiát, a gazdaságtant, testnevelést, irodalmat és természetismeretet.
Eredmények: honlap, promóciós videó, musical, bűnügyi történet, egy online kitölthető környezetvédelmi teszt, környezetvédelemmel kapcsolatos tanítási segédanyagok, amelyek minden ország számára elérhetőek a honlapon.
A projekt hatásai: a környezetvédelem és a kulturális sokszínűség fontosságának magasabb szintű megértése és tudatosítása a tanulók körében. Minden ország legjobb ökológiai szabványainak alkalmazása és promotálása, a diákok tudatos állampolgári viselkedésének fejlődése, új készségek és képességek elsajátítása valamint a partnerek közötti együttműködés erősödése.”
Itt van angolul is:
“This project is called “C Code to Common Future “:Community of Companions Capable to Collaborate in Comenius project – Opportunity to communicate, Discover each other and preserve Environment. The C code is a mystery that needs to be cracked, accepted and consequently implemented by students. It should lead them to the necessity of reducing, recycling and reusing. We believe that everything starts from the way we raise and educate our children because they will inherit our present environment. Therefore, the main idea is to make students the new custodians of environment for the future.
The partnership addresses questions:
cultures and their impact on environment, positive practices towards preservation of natural resources, students` involvement in promotion of new and better paradigms of environmental issues, creation of common future and sustainable eco friendly development in each country.
We met sharing schools`expertise,mini projects,ICT,monitoring and evaluating systems. The activities included schools, local community,private and public sector connected with governing of environment. Project development relied on cross-curricular activities including English language,Informatics,Maths,Geography,Biology,Chemistry,Economics,Physical Education and Literature.
Final results: the web site, promotional video, musical play,Golden book of rules and a crime story applicable to each country. The light motif is environment, teaching materials.
Project outcomes: better understanding and awareness of the importance of environment and cultural diversity, implementation and promotion of best eco standards from each country, developing active citizenship behaviors in students, acquisition of new skills and improvement of competences, cooperation between partners. “

1. mobilitás Sibenikben 2013.09.29.-2013.10.4.

Résztvevők: 10 tanár: Geráné Nyári Gabriella, Máté Mária, Németh-Szabados Klára, Ocsenás Eleonóra, Palágyi Krisztina, Berki Tibor, Pataki Zoltán, Radóczi Tibor, Szöllősi Huba és Varga Tamás valamint 6 tanuló a 11B-ből: Borka Éva, Csányi Dorina, Gera Nikoletta, Nagy Viktória, Szakács Nikoletta és Szász Viktória.

Sibeniki iskola:
http://ss-ekonomska-si.skole.hr/

2. mobilitás Varsóban  2013.11.3. és 2013.11.8.

Résztvevők: 2 tanár: Luczay Orsolya és Radóczi Tibor képviselte, valamint 2 12C-s tanuló Kiss Árpád és Papp Dávid.

Varsói iskola címe:
www.liceum7.edu.pl

3. mobilitás Poggibonsi – Siena 2014.10.06.-2014.10.11.

Résztvevők: 3 tanár: Nyári Mariann, Miskolcziné Szilágyi Andrea és Ványi Szilvia valamint két 12A-s tanuló: Jenei Dávid Noel és Kószó Adrián

Az iskola honlapja:
http://www.polotecnico-valdelsa.it/

4. mobilitás Isztambul 2015.05.31.-2015.06.05.

Résztvevők: 4 tanár: Asbóth Norbert, Ocsenás Eleonóra, Szabó Gábor és Varga Tamás valamint két 10C-s tanuló: Gál Viktor Piusz és Márton Tamás

Az iskola honlapja:
www.mustafasaffet.k12.tr


Előkészítő látogatás

A Sibenikben megvalósult előkészítő látogatáson (2012. november 8-12.) a fogadó horvátországi partner (Ekonomska Skola Sibenik) mellett négy ország iskolájának képviselője szeretett volna részt venni. Az országok között van olyan ország, amely még nem tagjai az Európai Uniónak (Horvátország és Törökország) és vannak olyanok, amelyek már teljes jogú tagjai az Európai Uniónak (Lengyelország, Olaszország és Magyarország).

A lengyel partnert a varsói Malgorzata Malczyk, Olaszországot a sienai Filomena Milazzo, Törökországot Pelin Elver képviselte Isztambulból, ő azonban sajnos nem tudott eljönni. Iskolánkat pedig Ocsenás Eleonóra képviselte.

Megvalósult tevékenységek:
– partnerek személyes bemutatkozása
– iskoláik bemutatása
– a multilaterális projekt előkészítése
– feladatok felosztása
– menetrend kialakítása
Az előkészítő látogatás megvalósult kulturális programjai:
– a szervező (Sibeniki) intézmény meglátogatása
– Sibeniki városnézés, a városi könyvtár és múzeum felkeresése
– Krka nemzeti park meglátogatás