TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0155

Pályázat kiírója: Európai Szociális Alap
Pályázat címe: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola
Szeged-Móravárosi Tagintézményének felkészülése
a referencia-intézményi feladatok ellátására
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0155
Megvalósítás ideje: 2012. június 1. -2012. november 30.
Az iskolánkban a pályázatok projektmenedzsere: Máté Mária

A pályázat célja:

A referenciaértékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk
továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Iskolánk referenciaintézmény-előminősítése szerint az alábbi referencia területeken az előminősítési feltételeknek megfelelt:

• A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan   alkalmazó intézmény,
referenciahely
• Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó
intézmény, referenciahely
• Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a   modernizáció területein
szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő

Jó gyakorlataink:

• Élménynap – egész napos élménypedagógiai foglalkozás – Berki Tibor
• Mesél az osztály – Komárominé Sipos Katalin
• Vadaspark projekt – Weiner András

Jó gyakorlataink megtalálhatók az EDUCATIO – Szolgáltatói Kosár – Intézményi innováció – jó gyakorlatok listája menüpont alatt. –

http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok/1345826369.edu

A pályázat által támogatott tevékenységek:

• szakmai továbbképzések felkészítik az intézményt a referencia
intézményi szerepre, a gyakorlóiskolai funkció ellátására
• informatikai eszközök beszerzése a mentorok számára
• tárgyaló kialakítása a mentorálás és a jó gyakorlatok átadására
• tanácsadói szolgáltatás igénybe vétele az eljárásrendek, szakmai
dokumentumok kidolgozására és minőségbiztosítására

TÁMOP 3.1.7. képzések

Pályázati összefoglaló
PREZI