Szakmai munka

A programfejlesztés egyik célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése közoktatásunkban.

A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosítóattitűdök kialakítása.

Ennek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, amegértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

Programcsomagok elérése:

Szakmai munka

 • Átdolgozott tanmenetek
 1. Szociális életvitel – A
 2. Matematika – A
 3. Szövegértés – A
 4. Szociális életvitel – C
 5. Természetismeret
 • IKT-s órák

Témahetek

 1. Ismerjük meg szűkebb környezetünket
 2. Egészségnevelési témahét
 3. Technikatörténeti témahét
 4. Magyarság – híres magyar személyiségek

Három hetet meghaladó projekt

 • Világűrtől Szegedig
 • Helyünk a világban

Rész témák:

1. hét – Világűrből a Földig
2. hét – Földünk országai, nemzetei
3. hét – Magyarország tájai – Szeged

Eszközök: 10 laptop