Érettségi 2020 – Frissítve!

2020érettségi_a4_2-01

A Szegedi Közlekedési Kft.  tájékoztatta a Centrumot, hogy az érettségi első hetére már
elkészítették a tervezett járatsűrítést, járataik dupla járművel fognak közlekedni.
A pontos időpontokról az alábbi linken tudnak tájékozódni az érintettek:
http://szkt.hu/erettsegi-vizsgak-napjain-a-surito-jaratok-indulasai  


A Kormány a veszélyhelyzet során az
érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban
történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV.16.) Korm. rendeletével
a 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak rendkívüli eljárás szerint történő megszervezéséről
és lebonyolításáról döntött. Az alábbiakban kiemeltük az érettségivel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat, de folyamatosan tájékozódhatnak az
Oktatási Hivatal rendszeresen frissülő honlapján is.

A 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgák időrendje

Biztonsági szempontok, a vizsgázók és pedagógusok egészségének védelme

Általános szabályok, egyes vizsgatárgyakra vonatkozó rendelkezések

A veszélyhelyzetre tekintettel, a személyes kontaktusok minimalizálása érdekében
alapvetően csak írásbeli vizsgákra kerül sor május 4. és május 21. között. Szóbeli vizsga
azon vizsgatárgyak esetében lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze
van (például hittan). Az írásbeli, gyakorlati vizsga alól a szakértői bizottság véleménye alapján
felmentéssel rendelkező tanulók szintén szóban vizsgázhatnak, szóbeli vizsgát kell szervezni
továbbá testnevelés tantárgyból. A középszintű testnevelés vizsga a vizsgaidőszak bármely napján
lebonyolítható, a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében,
a vizsgabizottság elnökének jelenléte nélkül is.

A vizsgajelentkezések közül törlésre kerülnek az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók által
tervezett előrehozott, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgák,
ezekre ugyanis nincs szükség az idei felvételi eljárásban, ezeket később, akár már az idei őszi
vizsgaidőszakban lesz mód pótolni. Megtarthatóak ugyanakkor azok a szintemelő vizsgák,
amelyek a felsőoktatási felvételiben való részvételhez szükségesek.

A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban, ha a vizsgázó bármilyen okból kifolyólag nem jelenik meg
a vizsgán, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni,
vizsgajelentkezését törölni kell.

Fontos, hogy a vizsgázók is megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogy ha az aktuális
felsőoktatási felvételi eljárás nem érinti őket és nem szeretnének a jelenlegi helyzetben vizsgázni,
vagy bizonyos tárgyakból most nem teszik le az érettségi vizsgát, akkor ennek nem lesz
semmilyen negatív következménye rájuk nézve; a hiányzó vizsgákat a következő
vizsgaidőszakokban pótolhatják.

A megváltozott szabályrendszerre tekintettel, a vizsgázó 2020. április 21-ig kezdeményezheti az
Oktatási Hivatal honlapján letölthető formanyomtatványon korábban már elfogadott
vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását a fogadó intézménynél.
Ennek keretében a vizsgázó kezdeményezheti a meglévő vizsgajelentkezés szintjének emelt
szintről középszintre, illetve – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre történő
módosítását. Új vizsgatárgyra való jelentkezésre ugyanakkor nincs lehetőség.
A törléssel, illetve módosítással összefüggésben a vizsgadíj visszatérítésére vagy adott esetben
pótlólagos befizetésére vonatkozóan az Oktatási Hivatal 2020. május 4-ig részletes tájékoztatót
tesz közzé honlapján, az oktatas.hu oldalon.

Az egyes vizsgatárgyak időpontját, az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének időpontját,
a szóbeli vizsgaidőszakokat, valamint az egyéb szervezési és lebonyolítási határidőket
a Korm. rendelet melléklete tartalmazza. A vizsgák időpontjairól, valamint
a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében rögzített adatok
alapján – a fogadó intézmény (köznevelési intézmény vagy megyei, illetve fővárosi kormányhivatal)
értesíti a vizsgázókat, javaslatunk szerint elektronikus úton.

A vizsgák értékelése

A vizsgák eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján, százalékos
formában, a megszokott módon, egész szám meghatározásával kell megállapítani.
A rendkívüli szabályozás alapján tett sikeres érettségi vizsga teljes értékű,
sikeres érettségi vizsgának minősül.

Ha valaki emelt szinten, élő idegen nyelvből, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. Korm. rendeletben rögzített eredménnyel teljesíti az írásbeli érettségi vizsgát,
a vizsgaszabályzatban foglalt megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kivételesen
a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is meg kell állapítani.

Fontos változás, hogy nemcsak matematika, hanem valamennyi vizsgatárgy esetén, ha a vizsgázó
középszintű írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt
százalékot, lehetőség van az írásbelit követően szóbeli vizsgát is tenni, az intézkedés célja, hogy a
korábbiakban a szóbeli során érvényesülő javítási lehetőségtől a tanulók ne essenek el.