Szakmai és gyakorlai oktatás

Minden vállalkozóhoz, illetve céghez kiment a hivatalos megkeresés, melyben arra kértük őket, nyilatkozzanak, hogy a jelenleg kialakult rendkívüli helyzetben mi a döntésük a gyakorlati képzés folytatásával kapcsolatban.

A visszajelzések folyamatosak, ahogy érkeznek a válaszok, frissíteni fogjuk azt  táblázatot, mely alapján látható  a cégek döntése a gyakorlat megtartásával/elhalasztásával kapcsolatban. A táblázatot megosztjuk veletek is, hogy tudjátok nyomon követni a tanulóitok helyzetét.

Azoknak a tanulóknak, akiket jelenleg nem tudnak fogadni a gyakorlóhelyek, mi magunk keresünk megoldást a gyakorlat online formában történő megtartására valamilyen módon. Amint megszületett a megoldás, tájékoztatunk titeket erről is.

Addig kérjük a türelmeteket, és azt, hogy a tanulókat is igyekezzetek megnyugtatni! A megoldás folyamatban van!

Bihari Ágnes Klára

gyakorlatioktatás-vezető helyettes


Kedves Kollégák!

Szeretnélek benneteket tájékoztatni a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos szabályozásról.

Az iskolai szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. A mai napon minden gyakorlati képzőhelynek küldtünk egy nyilatkozatot, hogy jelezzék, tudják/akarják-e a tanulóink gyakorlati képzését folytatni a jelenlegi helyzetben. A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot (jelezték a képzők, hogy megtartanák) kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására: az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt; a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával. Ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásraakkor a hiányzás igazoltnak minősül.

Amennyiben az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt a gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.

A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kellett halasztani, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

Feketű Béla
igazgató


Az MKIK hivatalos állásfoglalását még várjuk, de a CSMKIK-val történt telefonos egyeztetés alapján a szintvizsgákkal és külső gyakorlatokkal (tanulószerződés és együttműködési megállapodás) kapcsolatokban a következőkről tudlak benneteket tájékoztatni:

  • szintvizsgák halasztásra kerülnek
  • külső gyakorlati helyek esetében a cég döntése, hogy a vele szerződésben álló tanulót fogadja-e jelenleg, vagy otthoni munkavégzést rendel el neki (amennyiben erre lehetőség van), vagy esetleg szabadságra küldi a tanulókat (ahol ez lehetséges)
  • saját tanműhelyi gyakorlatok esetén online módon meg kell küldeni minden tananyagot, feladatot, leírást, oktató videót, amely szakmában lehetséges a megvalósítása projektmunkát kiadni, stb. hogy a lehető legkisebb óraszámban kelljen majd a gyakorlatot pótolni a veszélyhelyzet elmúlását követően.

Kérem, hogy a külső gyakorlati helyeken lévő tanulóinkat és oktatóikat segítsük, tájékoztassuk őket. Amennyiben szükséges és igény van rá, akkor az iskola által használatba kerülő online távoktatási módszerbe vonjuk be őket, ezzel is segítve a gyakorlat megvalósulását.

A gyakorlati oktatásvezetők és osztályfőnökök kiemelt feladatként kezeljék az elkövetkezendő időszakban a gyakorlatot folytató cégekkel való online vagy telefonos kapcsolattartás, hogy nyomon követhető legyen minden egyes tanuló esetében, hogy a gyakorlat milyen formában és mértékig tudott megvalósulni.

A tanulók tehát vegyék fel a kapcsolatot a képzőhelyek vezetőivel vagy az oktatójukkal, és amennyiben ott tudják/akarják őket fogadni, a jövő héten mehetnek gyakorlatra.