Mi iskolánk

Részletes beszámoló

BESZÁMOLÓ

a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola
Szeged-Móravárosi Tagintézményének részvételéről
„A mi iskolánk, mi óvodánk” c. pályázatban
Nagy örömmel fogadtuk 2010 tavaszán Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának „A mi iskolánk, mi óvodánk” c. pályázatát, mely a közoktatási (tag)intézmények udvarainak felújítását tűzte ki célul összesen 200 millió forintos támogatást nyújtva a szegedi iskoláknak, óvodáknak.
Jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy a fenntartó önkormányzat szívén viseli oktatási intézményeinek mindennapjait. Számára is fontos, hogy a tanulók ne csak a tanórákat töltsék európai körülmények között, hanem az óraközi szünetek, a szabadidős és sporttevékenységek is szép, felújított környezetben telhessenek.
Nem volt kérdés, hogy a pályázaton mindenképpen részt akarunk venni, annál is inkább, mert a mi tagintézményünknek (szinte egyedülálló módon) két udvara is van. Kedvező volt számunkra az a kiírási feltétel is, hogy tanulói létszámmal arányos pénzösszeget lehetett pályázni, hiszen Szegeden a mi tagintézményünk a legnagyobb, s ez tükröződött is az elnyert támogatás összegében. A pályázat összköltségvetése 15.022.713Ft lett, amelyből Szeged Megyei Jogú Várostól kaptunk 11.970.567 Ft-ot.
A pályázat műszaki, szakmai és pénzügyi felügyeletét a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látta le, szakértelmükkel segítve a sikeres felújítást.
Ugyanakkor hamar beláttuk, hogy a rendelkezésünkre álló keretből a két udvarunk közül csak az egyiknek a felújítása lehetséges. Elsősorban azért esett a választás a Móra épület udvarára, mert itt volt egy kézilabdapálya, amelyet néhány éve nem tudtunk rendeltetésszerűen használni. A pálya aszfaltja elkopott, összetöredezett, a környező fák gyökerei tönkretették a játékterületet. Pedig nagy szükségünk lett volna egy jó minőségű pályára, hiszen a tagintézmény 1700 diákjának szűkös lehetőséget biztosít a két kicsi tornaterem, amelyet kiegészít ugyan a Tápai épület udvarban található pálya, de szerettük volna újra birtokba venni ezt a pályát is.
Mint látható, a pálya felújítása megtörtént, az aszfaltozás 2.040.180 Ft-ba került.
Ezen kívül az udvari járda és a parkoló aszfaltját újítottuk fel, amely összesen 1.568.559 Ft-ból valósult meg, illetve a pihenőhely térkövezése is lezajlott, erre 930.618 Ft-ot fordítottunk.
Ezekben a munkálatokban nagy segítségünkre volt a Magyar Aszfalt Kft., és különösen Kovácsné Márki Ágnes, aki kedves személyiségével nagymértékben hozzájárult a gördülékeny munkavégzéshez.
A felújítás során jelentős mértékben csinosíthattuk az udvart, ennek állomásai:
§ az elhasználódott padok léceinek cseréje és a frissen ületett fák, bokrok, cserjék és a gyep telepítése a József Attila Tagintézmény jóvoltából valósulhatott meg, amelyhez ők biztosítottak 222.140 Ft értékben eszköz, és főleg szakértelembeli segítséget.
§ valamint Katona Gyula képviselő úr pedig 100.000 Ft-tal sietett segítségünkre, hogy az udvarunk minél szebb lehessen.
Mint az eddigiekből is látszik, rengeteg segítséget kaptunk a tagintézmény külső partnereitől, de nem volna teljes a kép, ha nem említeném meg a belső munkatársaink lelkes segítő támogatását.
A pályázat megírását Ocsenás Eleonóra pályázati koordinátorunk végezte.
A munkálatok minden fázisát Zatykó István gyakorlati oktatásvezető felügyelte, az idő egy részében a nyári szabadságát áldozva az udvar megszépülésre.
Az oktatói munkaközösség tagjai, a műszaki munkatársak és iskolánk szakképző évfolyamos tanulói lelkesedésüket, teherbírásukat és szaktudásukat is az iskola rendelkezésére bocsátották.
A pályázatban foglaltak szerint sor került a takarítási napra is, amelynek során a tagintézmény apraja-nagyja, tanulók és tanárok azon fáradoztak, hogy csinosítsák az iskola udvarait, hogy olyan környezetet hozzanak létre a maguk számára, amelyben kellemesen tölthetik a szüneteket.
Ilyen módon a tagintézményünkben „A mi iskolánk, mi óvodánk” pályázati projekt tulajdonképpen sikertörténetté vált. Nagyon sok szereplő – külső és belső partner, technikai dolgozó tanár, diák – fogott össze azért, hogy a móravárosis diákok ilyen kellemes környezetben tölthessék a szüneteket és a testnevelés órákat. Mindnyájuknak köszönjük a szépen a fáradozásukat.
Szeged, 2010. szeptember 16.
                                                                                                  Szabó Gábor
                                                                                                     igazgató