Munkatársaink elérhetősége

Az alábbi táblázatban munkatársaink elektronikus elérhetőségeit olvashatja.

Az email címek általános formátuma: vezeteknev.keresztnev@moravarosi.hu

Ha hiányosságot észlel, vagy hibát talál benne kérem jelezze az alábbi címen:
weiner.andras@moravarosi.hu

VEZETŐINK
Feketű Béla Igazgató feketu.bela@moravarosi.hu
Krämmer Erika Igazgatóhelyettes krammer.erika@moravarosi.hu
Molnár Tibor Igazgatóhelyettes molnar.tibor@moravarosi.hu
Szabó Gábor Igazgatóhelyettes szabo.gabor@moravarosi.hu
Kiss László Gyakorlatioktatás-vezető kiss.laszlo@moravarosi.hu
Bihari Ágnes Klára Gyakorlatioktatás-vezető helyettes bihari.agnes@moravarosi.hu
TANÁRAINK, NEVELŐINK
Aradi Andrea aradi.andrea@moravarosi.hu
Asbóth Norbert asboth.norbert@moravarosi.hu
Balázs János balazs.janos@moravarosi.hu
Baranyi-Kostyalik Erzsébet baranyi.erzsebet@moravarosi.hu
Bálintné Gál Renáta balintne.renata@moravarosi.hu
Bánszki Edit banszki.edit@moravarosi.hu
Berecz Zoltán  berecz.zoltan@moravarosi.hu
Berka Róbert
Bernáth Zoltán Mihály bernath.zoltan@moravarosi.hu
Béleczki Imre
Bíró Gábor biro.gabor@moravarosi.hu
Bódiné Gárdián Tünde bodine.tunde@moravarosi.hu
Borbély Szabolcs borbely.szabolcs@moravarosi.hu
Crainic Mihály crainic.mihaly@moravarosi.hu
Csillaghné Müller Magdolna csillaghne.magdolna@moravarosi.hu
Csőke Tamás csoke.tamas@moravarosi.hu
Dani Tibor dani.tibor@moravarosi.hu
Dr. Darányi Mária
Dr. Darvasi Richárd darvasi.richard@moravarosi.hu
Dávid Attila david.attila@moravarosi.hu
Felföldi Katalin felfoldi.katalin@moravarosi.hu
Fercsák Norbert fercsak.norbert@moravarosi.hu
Figura Eszter figura.eszter@moravarosi.hu
Garami István garami.istvan@moravarosi.hu
Gera István gera.istvan@moravarosi.hu
Geráné Nyári Gabriella nyari.gabriella@moravarosi.hu
Golhovics György  golhovics.gyorgy@moravarosi.hu
Gulyás Márta gulyas.marta@moravarosi.hu
Gyapjas-Sári Zsolt gyapjassari.zsolt@moravarosi.hu
Gyovai-Kádár Zsuzsa gyovaikadar.zsuzsa@moravarosi.hu
Gyuris Károly gyuris.karoly@moravarosi.hu
Gyüre Péter gyure.peter@moravarosi.hu
Bihari Ágnes Klára bihari.agnes@moravarosi.hu
Herczeg Gabriella herczeg.gabriella@moravarosi.hu
Hoffmann László hoffmann.laszlo@moravarosi.hu
Horváth-Kormos Zsolt kormos.zsiolt@moravarosi.hu
Horváthné Kántor Gabriella horvathne.gabriella@moravarosi.hu
Izsó Katalin izso.katalin@moravarosi.hu
Jákói Zoltán
Jovanné Császár Edit jovanne.edit@moravarosi.hu
Kálmánné Gát Klára gat.klara@moravarosi.hu
Katona Pál katona.pal@moravarosi.hu
Dr. Kertainé Hagyó Klára kertaine.klara@moravarosi.hu
Keszei Edit keszei.edit@moravarosi.hu
Kiss Antal kiss.antal@moravarosi.hu
Kiss Lajos
Kispálné Márton Tímea
Kissné Györki Orsolya kissne.orsolya@moravarosi.hu
Klucsai Barna klucsai.barna@moravarosi.hu
Komárominé Sipos Katalin sipos.katalin@moravarosi.hu
Kovács Attila kovacs.attila@moravarosi.hu
Dr. Körmendi József kormendi.jozsef@moravarosi.hu
Lemmer Balázs
Luczay Orsolya luczay.orsolya@moravarosi.hu
Lugosiné Schuszter Szilvia lugosine.szilvia@moravarosi.hu
Madácsi Ramóna madacsi.ramona@moravarosi.hu
Magyar Szilvia magyar.szilvia@moravarosi.hu
Marton Viktor marton.viktor@moravarosi.hu
Martonosiné Fejes Katalin Lilla fejes.katalin@moravarosi.hu
Maszlag Albert maszlag.albert@moravarosi.hu
Márton Adrienn
Máté Mária mate.maria@moravarosi.hu
Miskolcziné Szilágyi Andrea miskolczine.andrea@moravarosi.hu
Molnár József molnar.jozsef@moravarosi.hu
Dr. Nagyné Szilágyi Emese nagyne.emese@moravarosi.hu
Németh-Szabados Klára nemeth.klara@moravarosi.hu
Neparáczkiné Kiss Beatrix kiss.beatrix@moravarosi.hu
Nyári Mariann nyari.mariann@moravarosi.hu
Ocsenás Eleonóra ocsenas.eleonora@moravarosi.hu
Papp Imre papp.imre@moravarosi.hu
Pásztor Attila pasztor.attila@moravarosi.hu
Pataki Zoltán pataki.zoltan@moravarosi.hu
Pintér-Laki Rita laki.rita@moravarosi.hu
Pluhár-Balogh Bianka balogh.bianka@moravarosi.hu
Popovics Zoltán popovics.zoltan@moravarosi.hu
Pozsik László pozsik.laszlo@moravarosi.hu
Prihoda Gábor prihoda.gabor@moravarosi.hu
Pulainé Szaniszló Anikó pulaine.aniko@moravarosi.hu
Rabi Zsolt rabi.zsolt@moravarosi.hu
Rácz Péter racz.peter@moravarosi.hu
Radóczi Tibor radoczi.tibor@moravarosi.hu
Rózsa János rozsa.janos@moravarosi.hu
Sáróné Erdei Tünde sarone.tunde@moravarosi.hu
Sebőkné Dobos Zsuzsanna sebokne.zsuzsanna@moravarosi.hu
Dr. Simoncsics Jánosné simoncsics.janosne@moravarosi.hu
Dr. Siposné Gyarmati Teréz gyarmati.terez@moravarosi.hu
Siposné Szabó Anikó szabo.aniko@moravarosi.hu
Siprikóné Petrányi Ildikó petranyi.ildiko@moravarosi.hu
Solticzky József solticzky.jozsef@moravarosi.hu
Soós Ilona Adrienn soos.ilona@moravarosi.hu
dr. Stein Zoltán
Szabó Rita szabo.rita@moravarosi.hu
Szaszkó Adrienn szaszko.adrienn@moravarosi.hu
Százné Sőrés Márta sores.marta@moravarosi.hu
Szél Orsolya szel.orsolya@moravarosi.hu
Szentesi Szilvia szentesi.szilvia@moravarosi.hu
Szirák Márta
Szöllősi-Vágó Éva  vago.eva@moravarosi.hu
Szűcsné Sipos Andrea sipos.andrea@moravarosi.hu
Telek János telek.janos@moravarosi.hu
Tolnai Pál tolnai.pal@moravarosi.hu
Tompa Valéria tompa.valeria@moravarosi.hu
Tóth-Kovács Orsolya kovacs.orsolya@moravarosi.hu
Tóth Péter toth.peter@moravarosi.hu
Dr. Tóthné Farkas Zsuzsanna farkas.zsuzsanna@moravarosi.hu
Törteli Zsolt  torteli.zsolt@freemail.hu
Túri Piroska turi.piroska@moravarosi.hu
Urbán László urban.laszlo@moravarosi.hu
Urbán Marianna urban.marianna@moravarosi.hu
Vámos-Poljak Zsoltné vamos.zsoltne@moravarosi.hu
Varga Tamás varga.tamas@moravarosi.hu
Venter Erika venter.erika@moravarosi.hu
Vér László ver.laszlo@moravarosi.hu
Veres Ilona veres.ilona@moravarosi.hu
Vetró István vetro.istvan@moravarosi.hu
Vidákovics István vidakovics.istvan@moravarosi.hu
Virágh János Attila
Vörös Zoltán voros.zoltan@moravarosi.hu
Weiner András weiner.andras@moravarosi.hu
Zsótér Mihály  zsoter.mihaly@moravarosi.hu
OKTATÓI MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAINK
Agócs Marianna munkaügyi ügyintéző  agocs.marianna@moravarosi.hu
Beretka Józsefné beretka.jozsefne@moravarosi.hu
Berki Tibor iskolpszichológus berki.tibor@moravarosi.hu
Berta Edit berta.edit@moravarosi.hu
Beznicz Istvánné takarító
Bolváry Zsolt karbantartó bolvary.zsolt@moravarosi.hu
Csaláné Jankó Ilona takarító
Cserép Zoltán cserep.zoltan@moravarosi.hu
Dóra Gabriella védőnő dora.gabriella@moravarosi.hu
Farkas Ildikó takarító
Guglava László portás – fűtő guglava.laszlo@moravarosi.hu
Herczeg Éva takarító herczeg.eva@moravarosi.hu
Hercegfalvi Adrienn hivatalsegéd hercegfalvi.adrienn@moravarosi.hu
Horváth Lászlóné takarító
Janik Gáspár portás janik.gaspar@@moravarosi.hu
Judikné Mohai Erika adminisztrátor judikne.erika@moravarosi.hu
Juhász Attila iskolarendőr juhasz.attila@moravarosi.hu
Kis-Bonyárné Fülöp Krisztina adminisztrátor
Kodé Zoltán portás – fűtő kode.zoltan@moravarosi.hu
Kolozsi Anett takarítónő
László Letícia gazdasági ügyintéző laszlo.leticia@moravarosi.hu
Móra Attiláné takarító
Mári Zsolt oktatástechnikus mari.zsiolt@moravarosi.hu
Medvegy László medvegy.laszlo@moravarosi.hu
Mészárosné Major Ildikó portás meszarosne.ildiko@moravarosi.hu
Miklós István miklos.istvan@moravarosi.hu
Mikula Sándor portás – fűtő mikula.sandor@@moravarosi.hu
Mucsi Györgyné munkaügyi ügyintéző  mucsi.gyorgyne@moravarosi.hu
Pap-Takács László műszaki dolgozó paptakacs.laszlo@moravarosi.hu
Papp Éva szociális munkás papp.eva@moravarosi.hu
Papp Ferenc oktatástechnikus papp.ferenc@moravarosi.hu
Pék Mónika védőnő védőnő
Pintér Istvánné eszköznyilvántatrtó pinter.istvanne@moravarosi.hu
Poprádiné Cziner Gabriella gazdasági vezető popradine.gabriella@moravarosi.hu
Pozsárné Vidéki Beatrix takarító
Slezák Kálmánné portás
Szakács János műszaki vezető szakacs.janos@moravarosi.hu
Szél Zoltán portás
Szögi Ferencné Ilona kertgondozó szogi.ferencne@moravarosi.hu
Takács Imre Attiláné takarító
Takács János Istvánné takarító
Tari András gondnok tari.andras@moravarosi.hu
Teknős József rendszergazda teknos.jozsef@moravarosi.hu
Temesvári Sándorné takarító
Tőke István festő szakmunkás toke.istvan@moravarosi.hu
Vassné Kukula Gabriella  szociális munkás vassne.gabriella@moravarosi.hu
Vilonya Sándor Ferencné iskolatitkár vilonya.sandorne@moravarosi.hu
Zombori Mária szakképzési és pályázati előadó zombori.maria@moravarosi.hu