thu6_kreszfelfrissito_banner-01

Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram – határidő: 2020. február 15.

KKBAP

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk, hogy idén is útjára indult a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményekben végzett nevelési tevékenység szakmai támogatását célzó ingyenes Közlekedésbiztonsági Akcióprogram.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram részeként, a KRESZ-SULI Program 2018 és a KRESZ Tanári Program 2018 keretében valósítja meg a „Közlekedési, baleset megelőzési, valamint a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, zárt rendszerű, elektronikus távoktatással megvalósított, akkreditált elméleti képzési program lebonyolítása” tárgyú projektet.

A közlekedési ismeretek tanítása – mint a baleset-megelőzés egyik lehetséges módja – hosszú évek óta hangsúlyosan szerepel a Nemzeti alaptantervben. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a pedagógusok számára kevés tartalmi és módszertani segítség áll rendelkezésre a közlekedési kompetencia fejlesztésére. 

A program során a köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az elkészített e-learning tananyagokat és módszertani segédanyagokat. Célkitűzésünk, hogy a közlekedésre nevelés modern oktatási módszereinek alkalmazásával biztosítsunk hozzáférést a korszerű, digitális, életkor-specifikus tananyagokhoz, ezért a kampányban külön-külön tananyagot készítettünk évfolyamonként a tanulók, és módszertani útmutatót intézménye pedagógusai, nevelői számára. Emellett pedagógus továbbképzés keretében megszerezhető kreditpontokért biztosítjuk a „Közlekedési ismeretek oktatására felkészítő pedagógus-továbbképzés” tananyagot is.

Az uniós adatok alapján a gyermekeket és fiatalokat érintő halálesetek közül minden tízedik közlekedési balesetre vezethető vissza. A gyermekek fogyatékossá, illetve mozgáskorlátozottá válásának legfőbb oka ugyancsak a közúti közlekedésben keresendő, hozzátéve, hogy a fogyatékosság hosszú távon fejti ki kedvezőtlen hatását a gyermek fizikai és pszichológiai fejlődésére. Ezen kétségtelenül riasztó adatok alapján nem véletlen, hogy napjainkra a „legkisebbek” védelme egyike a legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatoknak.

Fontos társadalmi célként kezeljük, hogy a szemléletformálás, a közlekedésbiztonsági alapelvek elsajátítása már fiatal korban, az első gépjárművezetői engedély megszerzése előtt megtörténjen, vagyis a diákok – akik a jövő gépjárművezetői – legyenek tisztában a felelős közlekedés társadalmi, etikai normáival, szabályaival. Az interaktív, digitális tananyagok jó közvetítői a fentebb részletezett elképzeléseknek: segítik, és egyben felkészítik a gyermekeket, hogy elsajátítsák a felelős közlekedés alapszabályait (pl. közlekedési táblák és szituációk), felmérjék a közúti közlekedésben rejlő lehetséges veszélyforrásokat.

Az ingyenes oktatás előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a http://www.tanuloknak.hu/ weboldalon lehet, legkésőbb 2020. február 15.-ig.

Kérjük, tájékoztassa kollégáit, és támogassa intézményén belül, hogy az ingyenes elektronikus képzések a diákok és a tanárok/nevelők legszélesebb köreihez jussanak el. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a program weboldalán: http://www.tanuloknak.hu/.

A gyermekek és fiatalok a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői. Az ő védelmük közös ügyünk, ezért bízunk a sikeres együttműködésben!

Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Erb Szilvia
ügyvezető
Közlekedéstudományi Intézet