pro_progressio

2019. évi Pro Progressio tanári díj pályázat – határidő:2019. április 30.

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva tizenegyedik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) pedagógusai részére.

A 2019. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére pályázhatnak
Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2014-2018 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása: 
A pályázatok díjazására összesen 5 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

Az elnyerhető díj összege 300 000 Ft/fő (bruttó)

A pályázatok tartalma
A pályázatok terjedelme max. 3 oldal, mely tartalmazza a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát. 

A 2019. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan 1970-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az utolsó három évben sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek. 

A pályázatok érvényességéhez kérjük kitölteni a http://www.proprogressio.hu/ címen elérhető online adatlapot is.

Pályázatok beadása: 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A max. 3 oldalas pályázatokat a ppai@mail.bme.hu címre kérjük eljuttatni PDF formában.

Kötelezettségvállalás: 
A pályázatban nyertes tanároknak írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2019. október hónapban:
– az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadást tartsanak a nyertes pedagógus intézményében,
– műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 15 fő részvételét biztosítják 2019. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programján.

Pályázatok értékelése
A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel.
A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2019. szeptember hónapban.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.
(http://www.proprogressio.hu, telefon: 463 1258, 463 2600)