smile lista

Bemeneti mérés 2018. szeptember 25.

A szakképző iskolák fenntartói 2018. szeptember 25-én egyidejűleg (1. óra előkészületek, 2-3. tanóra a feladatlapok megoldása) országos bemeneti mérést végeznek tagintézményeikben.

A mérésben a 2018/2019-es tanévben belépő 9. évfolyamos szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók vesznek részt.

Ez azt jelenti, hogy ezen a napon a 9. osztályainknak (9/B, 9/C, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, SZH/1) egységesen 7.45-re kell megérkezniük az iskolába (azoknak az osztályoknak is, akik ekkor külső gyakorlaton lennének!) az alábbi terembeosztás szerint:

terembeosztas

A bemeneti mérés során minden osztályban az osztályfőnök végzi a felmérésvezetői feladatokat, az órarendbe erre a napra három osztályfőnöki óra fog felkerülni a kilencedikesek számára.

A mérésben résztvevő osztályok az aznapi tanítási napjukat a mérésben való részvétellel teljesítik, vagyis a harmadik óra után hazamehetnek.

A többi osztály számára rendes tanítási nap lesz, (a korábbihoz képest némileg) módosított órarend alapján.