elte

“Tehetséggel fel” pályázat – határidő: 2018. május 10.

Tisztelt Intézményvezető!
Az ÚNKP “Tehetséggel fel!” című pályázatára szeretném felhívni az Ön, és az intézményében tanuló végzős diákok figyelmét. A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkező hallgatók részesülhetnek.

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó/fő.

A pályázatokat 2018. április 10. – 2018. május 10. között lehet benyújtani.

Tisztelettel kérem, hogy az érintett diákokat tájékoztassa a lehetőségről, mivel a határidő hamarosan lejár.
További információ az alábbi linken érhető el: https://www.elte.hu/unkp