bekelteto_suli

Békéltető suli pályázat – határidő: 2016. november 7.

Kedves Intézményvezető Asszony / Tisztelt Intézményvezető Úr!

Engedje meg, hogy tájékoztassam arról a pályázatról, amelyet a Budapesti Békéltető Testület hirdet meg Magyarország valamennyi általános- és középfokú oktatási intézménye számára, valamint tanulóik és pedagógusaik részére, „Békéltető suli kicsiknek, nagyoknak!” címmel.

Ma Magyarországon a fiatalok nem ismerik kellőképpen a békéltetést és a békéltető testületek által kínált ingyenes, gyors eljárás előnyeit, azt sokszor keverik akár egy bírósági tárgyalással is. Holott a testületek már 1999. óta teszik a dolgukat azért, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti viták mindkét fél megelégedésére záruljanak le, elkerülve a peres utat. Egyúttal a mai napig az is sokszor előfordul, hogy az érdeklődők összekeverik a békéltető testületeket a fogyasztóvédelmi hatósággal, nincsenek azzal tisztában, hogy utóbbi – bizonyos kivételektől eltekintve – nem dönthet az egyedi fogyasztói vitás ügyekben.

Célunk ezért a pályázattal, hogy a koruk folytán speciálisan védendő fogyasztónak minősülő fiatalok megismerjék a testületeket, az eljárással kapcsolatos alapvető tudnivalókat. Ezáltal tisztában lesznek alapvető jogérvényesítési lehetőségeikkel és azzal, mit kell tenniük, hova kell fordulniuk, ha a vállalkozás elutasította panaszukat. Ugyancsak fel kívánjuk hívni a pedagógusok figyelmét a békéltetés jelentőségére, megadva számukra a lehetőséget és egyúttal a segítséget ahhoz, hogy diákjaik körében ösztönözzék a tudatos fogyasztói magatartás elterjesztését.

A pályázat alapján, később a fővárosi döntőben nyújtott teljesítményük alapján legjobb eredményt elérő csapatok és felkészítő tanáraik könyvjutalomban és egyéb nyereményben részesülnek, iskolájukat pedig szintén díjazzuk.

Mellékelten megküldöm a “Békéltető suli kicsiknek, nagyoknak!” c. pályázat részletes felhívását.

Bízom abban, hogy oktatási intézményüket a jelentkezők között üdvözölhetjük!

Budapest, 2016. október 10.

Üdvözlettel:

Dr. Baranovszky György
elnök
Budapesti Békéltető Testület