rakoczi

Október 23-i diákutaztatási pályázat – Határidő: 2017. szeptember 27.

A Rákóczi Szövetség immár több mint 28 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében évek óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk, a június 4-i emléknap, vagy az október 23-i ünnep kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken.

A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely Kárpát-medencei középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját október 23-ához kapcsolódóan egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassák, hogy ott közösen emlékezzenek, közös programot bonyolítsanak az 1956-os forradalom szellemében. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Ezért arra kérjük a Tisztelt Igazgató Asszonyt/ Urat, hogy amennyiben iskolájuk élni kíván ezzel a lehetőséggel, szándékát az alábbi online jelentkezési lapon jelezni szíveskedjen: 

http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_oktober_23_diakutaztatas_2017 

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2017. szeptember 27. (szerda)

Letölthető pályázati anyagok:
1. Felhívás
2. Jelenléti ív minta
3. Megrendelő visszaigazolás minta

A  Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (legkésőbb 2016. november 30-ig!) részletes úti beszámolót és 25 db, azutazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.

A beszámolók irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben!

A pályázat feltételei:

–          Pályázhat minden Kárpát-medencei középiskola magyar diákcsoportja.
–          A kirándulásnak 2017. szeptember 29. és november 1. között kell megvalósulnia
–          legalább egy határ átlépése
–          Az utazások célpontjai kizárólag a következő országok lehetnek: Magyarország, valamint Románia (Partium és Erdély), Szlovákia (Felvidék), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja), Horvátország, Szlovénia (Muravidék) magyarlakta területei(Ausztriai utazásra jelen pályázatban támogatás nem igényelhető!)
–          Az utazások időtartama legalább 1 nap, legfeljebb 6 nap lehet.

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó iskola az eredeti számla beérkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az utazást követően 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:

o   eredeti számla és eredeti menetlevél (vagy az eredeti menetlevéllel megegyező, hitelesített másolat) megküldése postai úton,
o   képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (szerkeszthető – doc, rtf, stb.),
o   az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!),
o   legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)
o   valamint az utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum kitöltése és megküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!).

FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél és a megrendelő visszaigazolása) irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll módunkban kifizetni!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – szeptember folyamán fogjuk megállapítani.

Pályázni minimum 20 fős diákcsoporttal lehet!

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen) és a kalkulált útvonal hosszától:
–          20-25 fő:           100.000 Ft keretösszeg
–          26-30 fő:           140.000 Ft keretösszeg
–           31-35 fő:           150.000 Ft keretösszeg
–         36-40 fő:           180.000 Ft keretösszeg
–           41-     fő:          200.000 Ft keretösszeg

Felhívjuk a figyelmet, hogy 10 gyerekenként 1 kísérőt tudunk figyelembe venni az utazók létszámából számított támogatás megállapításánál!

Kérjük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diákcsoport utazását támogathassa a Szövetség! (Az utóbbi évek tapasztalata alapján az átlagos kilométerdíj (útdíjat és napidíjat nem számolva) egy 48-50 fős minőségi szolgáltatást nyújtó busz esetén 270-310 Ft/km (ez országrészenként és vállalkozóként eltérő lehet).

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat, és egyben szíveskedjenek csatolni a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételben. 

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2017. szeptember 28-án. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2017. szeptember 29-től olvasható honlapunkon (www.rakocziszovetseg.org).

További információval Szenczi Borbála (szenczi.borbala@rakocziszovetseg.hu, +3612013067), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai a lenti elérhetőségeken állnak rendelkezésre.

Budapest, 2017. szeptember 4.

Dr. Halzl József, s.k.

a Rákóczi Szövetség elnöke