Múzeum 1956 pályázat – Határidő: 2016. 09.30.

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Kérem, engedje meg, hogy a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány jogutódjaként pályázati felhívásunkra fölhívjam a figyelmét.

Immár tizenhat éve bejegyzett alapítványunk – ahogy ez a csatolt felhívásból is kitűnik – mint minden évben, 2016-ban is, a 60. évforduló alkalmából, pályázatot hirdet az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Ebben az évben a Magyar Állatorvosok Világszervezete teszi közzé a pályázati kiírást, jogutódként átvállalva a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány célkitűzéseit. Feladatunk alapító okiratunk szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az utána következő megtorlás írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, rendszerezése és kiállításokon történő bemutatása, emellett emlékmúzeum létrehozása és működtetése az évtizedekig rejtegetett emléktárgyak, fényképek, újságok, periratok bemutatására. Mindehhez fontosnak tartjuk az ifjúság figyelmének felkeltését a magyar történelemnek e kimagasló eseménye iránt. Tudatosítani kívánjuk fiataljainkban: azt hogy szabad, független, demokratikus országban élhetnek, azoknak köszönhetik, akik akkor feláldozták életüket vagy börtönökben, internálótáborokban sínylődtek évekig.

Alapítványunk ezen célok elérése érdekében minden évben más-más témakörben pályázatot ír ki, különböző korosztályok részére. Ezek sorában készültek már interjúk egykori szabadságharcosokkal, születtek visszaemlékezések, amelyekben az akkori idők tanúi számoltak be a forradalom eseményeiről, bemutatták pályázók a korabeli sajtót, a megtorlás pereit, az események külföldi visszhangját, gyűjtöttek dokumentumokat, felkeresték iskolájuk egykori hallgatóit, tanárait, akik részt vettek a szabadságharcban, és ezeken túl még számos egyéb témakört dolgoztak fel.

A legjobban sikerült pályamunkákat évről évre kötetben jelentetjük meg.
 
Ahhoz kérjük segítségét, hogy az Ön által vezetett intézmény diákjai és az őket tanító pedagógusok megismerjék idei pályázati kiírásunkat – amelyet csatoltan küldünk – és amennyiben érdeklődnek a felhívásban leírtak iránt, úgy minél többen nyújtsanak be pályamunkát. A pályázattal kapcsolatban a Világszervezet honlapjáról – www.mavsz.com – a főoldal Múzeum 56 sor megnyitásával, illetve dr. Szieberth István elnöktől, a +36 30 231 1652 telefonszámon kérhető további tájékoztatás.

 

Segítő közreműködésében bízva,

tisztelettel és üdvözlettel:

Szieberth István elnök